Naši partneri

Evropski omladinski centar (EOC) je osnovan 2004. godine u Beogradu kao udruženje građana sa ciljem poboljšanja položaja mladih u Srbiji u svim oblastima života. Naše vrednosti se zasnivaju na demokratiji i poštovanju ljudskih prava i zalažemo se za prava mladih ljudi da sami organizuju svoje slobodno vreme na kvalitetan način.