Naši projekti

Ovde možete saznati sve o projektima našeg tima

Kulturne rute

Želiš da probaš vino iz Rumunije ili čuvena maslinova ulja iz Istre? Hodaš Napoleonovim stopama u Dubrovniku?

Transfer – Integrated Management Models for Archaelogical Parks

Evropski omladinski centar se pridružio velikom evropskom projektu koji ima za cilj da osvesti...

Zeleni aktivista: životna sredina

Nakon realizacije pilot projekta ‘Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji’ , Evropski omladinski centar nastavlja sa radom..

Sa karticom do posla

Evropski omladinski centar nastavlja sa projektima koji u fokusu imaju poboljšanje standarda i povećanje mobilnosti mladih ljudi u Srbiji.

Recikliraj i dominiraj!

Pitanje zaštite životne sredine se tiče svih, posebno mladih koji će posledice nesavesnog upravljanja životnom sredinom najviše osetiti.

Put do evropskih mogućnosti

Evropski omladinski centar je od maja do novembra 2013 godine realizovao projekat pod nazivom "Evropska omladinska..

Promocija turističkih i kulturnih tačaka

Cilj je bio da mladi ljudi na najbolji način predstave sebe i svoju zemlju, da svoje drugare zaiteresuju da turistički posete..

Informativni centar mladih

Projekat EURO26 – informativni centar mladih je sproveden tokom 2008. i imao je za cilj da mladima pruži informacije..

Online kampanja za EYCA karticu

Čovek ne može da koristi svoja prava ukoliko nije na adekvatan način informisan.

Nacionalna strategija za EYCA u Srbiji

Projekat Nacionalna strategija za evropsku omladinsku karticu u Srbiji realizovao je EURO26 uz podršku delegacije EU u Srbiji.

Lepše je sa kulturom – mladi za kulturu

Cilj projekta ’’Lepše je sa kulturom – mladi za kulturu’’ je da, preko Evropske omladinske kartice, približi mladima kulturne..

Isti na drugačiji način

Međusobne ljudske razlike na osnovu rase, pola, godina, nacionalnosti i veroispovesti, socijalnog i materijalnog statusa..

Iskustvo

Za protekle 4 godine, sproveli smo preko 40 fokus grupa u Srbiji, sa omladinom izmedu 14 i 30 godina.

Evropski pojmovnik za mlade

Realizacija projekta Evropski pojmovnik za mlade je počela tokom leta 2010. Glavni cilj projekta je bio da približi glavne pojmove..

Evropska omladinska platna kartica

Od septembra je krenuo novi ciklus promotivnih aktivnosti u kojim je predstavljena Evropska omladinska platna kartica..

Ejka protiv hejta

Jedan od problema sa kojim se omladina suočavaja ili ga pak, sama podspešuje, je problem diskriminacije..

Beograd kroz zeleni objektiv

Projekat ‘Beograd kroz zeleni objektiv’ realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa Gradskom opštinom..