Naši projekti

Ovde možete saznati sve o projektima našeg tima

Zeleni aktivista: životna sredina

/
Nakon realizacije pilot projekta ‘Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji’ , Evropski omladinski centar nastavlja sa radom..

Sa karticom do posla

/
Evropski omladinski centar nastavlja sa projektima koji u fokusu imaju poboljšanje standarda i povećanje mobilnosti mladih ljudi u Srbiji.

Recikliraj i dominiraj!

/
Pitanje zaštite životne sredine se tiče svih, posebno mladih koji će posledice nesavesnog upravljanja životnom sredinom najviše osetiti.

Put do evropskih mogućnosti

/
Evropski omladinski centar je od maja do novembra 2013 godine realizovao projekat pod nazivom "Evropska omladinska..

Promocija turističkih i kulturnih tačaka

/
Cilj je bio da mladi ljudi na najbolji način predstave sebe i svoju zemlju, da svoje drugare zaiteresuju da turistički posete..

Informativni centar mladih

/
Projekat EURO26 – informativni centar mladih je sproveden tokom 2008. i imao je za cilj da mladima pruži informacije..

Online kampanja za EYCA karticu

/
Čovek ne može da koristi svoja prava ukoliko nije na adekvatan način informisan.

Nacionalna strategija za EYCA u Srbiji

/
Projekat Nacionalna strategija za evropsku omladinsku karticu u Srbiji realizovao je EURO26 uz podršku delegacije EU u Srbiji.

Lepše je sa kulturom - mladi za kulturu

/
Cilj projekta ’’Lepše je sa kulturom – mladi za kulturu’’ je da, preko Evropske omladinske kartice, približi mladima kulturne..

Isti na drugačiji način

/
Međusobne ljudske razlike na osnovu rase, pola, godina, nacionalnosti i veroispovesti, socijalnog i materijalnog statusa..

Iskustvo

/
Za protekle 4 godine, sproveli smo preko 40 fokus grupa u Srbiji, sa omladinom izmedu 14 i 30 godina.

Evropski pojmovnik za mlade

/
Realizacija projekta Evropski pojmovnik za mlade je počela tokom leta 2010. Glavni cilj projekta je bio da približi glavne pojmove..

Evropska omladinska platna kartica

/
Od septembra je krenuo novi ciklus promotivnih aktivnosti u kojim je predstavljena Evropska omladinska platna kartica..

Ejka protiv hejta

/
Jedan od problema sa kojim se omladina suočavaja ili ga pak, sama podspešuje, je problem diskriminacije..

Beograd kroz zeleni objektiv

/
Projekat ‘Beograd kroz zeleni objektiv’ realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa Gradskom opštinom..

EVROPSKI OMLADINSKI CENTAR

Projekat “Evropska omladinska kartica – put do evropskih mogućnosti“ realizuje Evropski omladinski centar, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Evropski omladinski centar je udruženje građana koje zastupa Evropsku omladinsku karticu – EYCA karticu.

Glavna misija Evropskog omladinskog centra je poboljšanje položaja mladih ljudi u Srbiji u svim oblastima života, podsticanje mobilnosti u okviru Evrope i širom sveta, kao i umrežavanje na lokalnom,nacionalnom i međunarodnom nivou.

EVROPSKA OMLADINSKA KARTICA – EYCA

Evropska omladinska kartica – EYCA kartica ima za cilj podsticanje mobilnosti mladih, preko brojnih usluga, popusta i pogodnosti u Srbiji i inostranstvu, da studenti istraže svet u kojem žive i budu informisani o dešavanjima u njemu i da aktivno i punopravno učestvuju u njegovoj izgradnji.

KONTAKT INFORMACIJE

Starine Novaka br. 1,
11000 Beograd, Srbija

Ponedeljak – Petak:
08 – 16h

011 3349 877

office@eoc.rs
eoc.rs