Da bi Vam boravak u zemlji i inostranstvu bio bezbrižan i opušten, neophodno je da pre polaska na put preuzmete potvrdu Uniqa osiguranja za putovanje koja pokriva  sumu za troškove lečenja do 5.000 evra, troškove spasavanja i traženja osiguranika preduzeti od strane nadležnih vlasti do iznosa do 5.000evra i troškove transportovanja posmrtnih ostataka osiguranika do iznosa do 1.500evra.

Ova potvrda je besplatna i obuhvata zdravstveno osiguranje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja I priznaju je sva strana diplomatska i konzularna predstavništva.

Potvrda za putno osiguranje se preuzima u korisničkom profilu u polju “e-osiguranje“ nakon uspešne aktivacije EYCA kartice ili studentske čip kartice na portalu www.mojakartica.rs

Potvrdu je potrebno odštampati i poneti na putovanje zajedno sa Vašom EYCA karticom ili studentskom čip karticom.

U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju, korisnik sam snosi troškove a nakon povratka u zemlju UNIQA obračunava i refundira iznos na osnovu originalnih računa, ukoliko je nastupio osigurani slučaj u skladu sa Uslovima za kombinovano osiguranje putnika organizovanih turističkih putovanja. Proces refundacije se vrši preko GPA agencije.

Da biste prijavili nezgodu na putovanju, potrebno je da sledeću dokumentaciju pošaljete na našu adresu – Starine Novaka 1, Beograd:

  • Fotokopiju lične karte
  • Fotokopiju pasoša (prva strana i strana gde je pečat ulaska i izlaska iz zemlje)
  • Fotokopiju Evropske omladinske kartice (EYCA kartice) / studentske čip kartice
  • Fotokopiju kartice sa računom iz banke. Ukoliko nemate svoj račun, onda se navodi račun jednog od roditelja, uz saglasnost da se nadoknada uplati na taj žiro račun.
  • Fotokopije računa i medicinskih izveštaja od lekara iz zemlje gde je povreda nastala
  • Popunjenu prijavu nesrećnog slučaja (obavezno popuniti pre podnošenja agenciji GPA)

* Prijavu nesrećnog slučaja korisnik popunjava samostalno i dostavlja popunjenu zajedno sa ostalom dokumentacijom!

Nakon provere dokumentacije, prosleđujemo je UNIQA osiguranju i u roku od 14 dana od datuma kompletiranja dokumentacije, UNIQA osiguranje će dostaviti Rešenje na adresu koja je navedena u prijavi.

Ukoliko Vam je potrebna polisa na sumu preko 5.000 evra, sa Evropskom omladinskom karticom možete ostvariti popust od 25% na polisu zdravstvenog osiguranja.

Polisa se preuzima direktno u poslovnicama UNIQA osiguranja širom Srbije uz pokazivanje EYCA kartice koja omogućava popust od 25% na ukupnu sumu za boravišni period u inostranstvu – osigurana suma polise je do 30.000 evra.

Troškove lečenja nastalih usled posledice nesrećnog slučaja UNIQA osiguranje automatski pokriva.

Za detaljnije informacije o ovoj polisi kontaktirajte korisnički servis UNIQA- e na 011/ 2024100

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem email-a ili na telefon 011/33 49 877 radnim danima 08-16h.