Evropski omladinski centar

Evropski omladinski centar (EOC) je osnovan 2004. godine u Beogradu kao udruženje građana sa ciljem poboljšanja položaja mladih u Srbiji u svim oblastima života. Naše vrednosti se zasnivaju na demokratiji i poštovanju ljudskih prava i zalažemo se za prava mladih ljudi da sami organizuju svoje slobodno vreme na kvalitetan način.

Misija Evropskog omladinskog centra je poboljšanje položaja mladih ljudi u Republici Srbiji u svim oblastima života, podsticanje mobilnosti u okviru Evrope i širom sveta, kao i umrežavanje na lokalnom,nacionalnom i međunarodnom nivou. Aktivnosti EOC-a usmerene su na realizaciju različitih edukativnih treninga i radionica, sprovođenje brojnih istraživanja i projekata na temu podizanja svesti o zaštiti životne sredine, prevencije nasilja, diskriminacije, predrasuda i govora mržnje, promocije mobilnosti mladih ljudi i omladinskog aktivizma.

Aktivnosti centra su takođe usmerene I na obezbeđivanje različitih benefita za mlade ljude iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, turizma, zabavno – rekreativnih sadržaja i omladinskih dešavanja u Srbiji i inostranstvu. Evropski omladinski centar je strateški partner Global Project Agency Serbia i Global Travel Grupe koji zastupaju omladinske programe razmene – Work&Travel programe i Međunarodnu studentsku identifikacionu karticu – ISIC karticu. Možemo da se pohvalimo da Evropski omladinski centar više od 15 godina razvija program Evropske omladinske kartice – EYCA kartice u Srbiji.

Kome je kartica namenjena?

Kartica je namenjena mladima do 30.godine i predstavlja ulaznicu mladih Evropljana u svet informacija, mobilnosti, kulture i omladinskih dešavanja. Evropska omladinska kartica – EYCA kartice ima za cilj podsticanje mobilnosti mladih, preko brojnih usluga, popusta i pogodnosti u Srbiji i inostranstvu, da studenti istraže svet u kojem žive i budu informisani o dešavanjima u njemu i da aktivno i punopravno učestvuju u njegovoj izgradnji. Svi projekti koje razvijamo sprovode se uz pokroviteljstvo Saveta Evrope i UNESCO-a, kao i uz podršku Vlade Republike Srbije i resornih Ministarstava. Jedan od pokazatelja našeg uspešnog poslovanja su veliki broj korisnika kartica, brojni partneri i kompanije sa kojima sarađujemo dugi niz godina.

Vaš EOC tim