Evropski pojmovnik za mlade

Realizacija projekta Evropski pojmovnik za mlade je počela tokom leta 2010. godine. Glavni cilj projekta bio je da približi glavne pojmove života mladih u EU.

O projektu

Realizacija projekta Evropski pojmovnik za mlade je počela tokom leta 2010. godine.

Glavni cilj projekta bio je da približi glavne pojmove života mladih u EU.

Rečnik sa svojih 40 odrednica pokriva teme mobilnosti mladih, informisanosti, omladinskih benefita i mogućnosti za mlade ljude u regionu iz EU perspektive. Rečnik takođe pokriva glavne institucije, organizacije, mreže i programe na nivou EU vezane za pomenute teme. Ciljna grupa publikacije su predstavnici lokalnih kancelarija za mlade i omladinskih nevladinih organizacija u regionu.

Projekat je omogućila Evropska omladinska fondacija, a podržalo Ministarstvo omladine i sporta.