EYCADEMY

Razvoj evropskog omladinskog panela za uporedna kvalitativna omladinska istraživanja u Evropi.

Radionice

Omladinski istraživački program EYCAdemy je kvalitativni istraživački program koji je kombinovan sa „Istreniraj trenera” strategijom da bi obrazovao visoko profesionalne eksperte za kvalitativne metode u što većem broju evropskih država (38 EURO<26 clanica) i stvorio održivu mrežu.

Trenerski program traje tri godine i sastoji se od tri nivoa koji su međusobno povezani i omogućuju i obezbeđuju prostor za uvežbavanje kvalitativnih metoda, osnova društvenih istraživanja i trenerskih veština. EURO<26 kao asocijacija stvara novi trenerski sistem, EYCAdemy, koji omogućuje omladinska istraživanja za EURO<26 clanice (do 2008 učešće je uzelo 17 zemalja) i poziva sve EURO<26 članice da razvijaju kvalitativne veštine u svojim organizacijama.

Cilj ovakvog projekta je osposobljavanje samih EURO<26 organizacija da se nametnu kao nezaobilazan partner svim organizacijama, institucijama, kao i kompanijama, u osluškivanju, kreiranju i zadovoljavanju omladinskih potreba.

Sa početkom u 2003-oj godini, prva iskustva u istraživanjima su skupljena u okviru projekta “Youth builds Europe”. Reagujući na jak interes EURO<26 zemalja članica, koje tada nisu uzele učešća u projektu, pojavila se potreba za još boljim okvirom kako bi se garantovali visoki standardi samih rezultata.

Koncept

Ovo je vodilo konceptu EYCAdemy, sa proširenjem broja obučavanih mladih ljudi. Posle prve dve godine projekta (2005. I 2006. godina), zavidan broj mladih omladinskih istraživača je bio dostupan (u 17 zemalja) da izvodi istraživanja i isporuči nacionalne izveštaje, kao i komparativni međunarodni izveštaj o samoj temi. Samo kada se koriste jednake strategije moderacije i kreiranja izveštaja u različitim grupama, ali i zemljama, rezultati mogu biti validni za međunarodno poredenje.

Ovo je od esencijalnog znacaja za uspeh projekta EYCAdemy. Godišnji izveštaji sa istraživanja o stvarima koje se ticu omladine se objavljuju od strane EURO<26 članica koje su deo projekta, ali takođe, i u svim EURO<26 članicama. Sličnosti i razlike na lokalnom i nacionalnom nivou postaju uočljive u internacionalnom izveštaju.