ISIC kartica – Međunarodna studentska identifikaciona kartica

ISIC kartica ima status zvaničnog identifikacionog dokumenta na mnogim univerzitetima i školama širom sveta i omogućava brojne popuste i pogodnosti u zemlji i inostranstvu kod 2.800 muzeja, 1.200 autobuskih, železničkih i avio kompanija, 24.000 hotela i hostela, 27.000 atraktivnih destinacija, trgovačkih centara, telekomunikacionih kompanija, festivala, sportskih manifestacija i u mnogim drugim oblastima.

Šta sve dobijate  uz ISIC karticu?

  • MNOŠTVO POPUSTA u Srbiji i svetu koje možete pogledati na website-u isic.org
  • ISICCONECT – sistem koji Vam omogućava 75% uštede na međunarodnim razgovorima
  • TRAVELMAX – sve što Vam treba od informacija o bilo kojoj destinaciji u svetu

Šta Vam je potrebno da postanete korisnik?

  • Kopija lične karte
  • Kopija indeksa (prve strane i strane sa overenim semestrom za tekuću školsku godinu) ili uverenje o studiranju, odnosno uverenje o školovanju za učenike. Apsolventi, postdiplomci i specijalizanti dostavljaju uverenje o redovnom studiranju.
  • 1 fotografija veličine za ličnu kartu
  • 700 dinara članarine koja važi od septembra jedne do decembra naredne školske godine (kartica je vezana za školsku godinu )

Primer važenja ISIC kartice

* Ukoliko izvadite karticu u septembru tekuće godine (kada počinje novi ciklus važenja ISIC kartice) i tom prilikom dostavite dokaz o upisanoj novoj školskoj godini, tada  ISIC kartica važi do 31. decembra naredne kalendarske godine (tj. 16 meseci)

* Ukoliko za karticu aplicirate u bilo kom mesecu, nakon završetka tekuće školske godine, ISIC kartica Vam važi do 31. decembra te kalendarske godine. Ovaj period obuhvata i septembar mesec jer mnogi još uvek ne poseduju dokaz o upisu nove školske godine, tako da u ovom slučaju ISIC kartica može da važi i samo 4 meseca. Cena članarine je nepromenjena.