BEOGRAD KROZ ZELENI OBJEKTIV

Razvoj evropskog omladinskog panela za uporedna kvalitativna omladinska istraživanja u Evropi

O projektu

Projektom se želi skrenuti pažnja omladinske populacije u Beogradu na akutne probleme zagađenja životne sredine i podstaći njihov širi angažman na rešavanju istih. Mladi predstavljaju značajan resurs i pokretače u oblasti zaštite životne sredine, pa će u cilju povezivanja omladine i lokalne samouprave biti kontaktirane lokalne kancelarije za mlade. Nalazi projekta „Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“ su pokazali da je nedostatak informacija najveća prepreka za uključivanje mladih u aktivnosti. Zato je jedan od osnovnih ciljeva projekta podizanje svesti i edukacija mladih posebno srednjoškolaca kroz promovisanje Zelenih pravila ponašanja, koja će se naći u priručniku za mlade pod nazivom Zeleni bonton. Ovaj priručnik za pravilno ponašanje prema životnoj sredini će biti predstavljen u 12 škola i 8 lokalnih kancelarija za mlade u Beogradu, tako da će veliki broj mladih ljudi steći neophodne veštine za donošenje bitnih odluka i uzimanja učešća u akcijama.

Takođe, jedan od ciljeva projekta je i promovisanje odgovornog ponašanja prema životnoj sredini kroz konkurs „Beograd kroz zeleni objektiv“. Mladi će imati priliku da kroz svoj objektiv zabeleže zagađena područja Beograda kao i primere ekološki čistih teritorija koje služe kao uzor.

Konkurs će trajati od 12. avgusta do 6. oktobra i pristigle fotografije će biti izložene na otvorenoj izložbi, kako bi se skrenula pažnja javnosti na problem zagađenja. Prilikom zatvaranja izložbe biće dodeljena nagrada za najbolju uz prisustvo medija.

Koji je cilj projekta?

Dugoročno gledano, projekat će doprineti povećanom učešću mladih, posebno lokalnih kancelarija za mlade, u aktivnostima zaštite životne sredine jer će im sve potrebne informacije kako da se pravilno ponašaju i kada da učestvuju biti dostupne. Evropski omladinski centar će raditi na stalnom ažuriranju informacija o aktivnostima u oblasti životne sredine na portalu Zeleni aktivista.

Projekat „Beograd kroz zeleni objektiv“ realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa Gradskom opštinom Zemun uz podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda.