Warning: Creating default object from empty value in /home/eocrs/public_html/wp-content/themes/kartica/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Ejka protiv hejta – EOC

EJKA PROTIV HEJTA

Jedan od problema sa kojim se omladina suočava ili ga pak, sama pospešuje, upravo je problem diskriminacije.

O projektu

Mladi se danas suočavaju sa mnogo problema ne samo u Srbiji nego i u Evropi i svetu. Jedan od problema sa kojim se omladina suočava ili ga pak, sama pospešuje, upravo je problem diskriminacije. Najčešće su predrasude u vezi nacionalne pripadnosti, rase, pola, seksualnog opredeljenja i td. Istraživanja pokazuju da 70 % srednjoškolaca ima negativan stav prema nekoj od naverenih manjina. To dovodi do problema manjka tolerancije i nerazumevanja da je svako od nas različit i da ima pravo na to. A svoje predrasude lako ispoljavaju na internetu, odnosno, na društvenim mrežama. Čak 94,2% mladih ispitanika se susrelo sa govorom mržnje na internetu, dok trećina navodi da se redovno susreće sa ovim problemom. Prema istraživanju, postoji evidentan nedostatak informacija među mladima o sredstvima borbe protiv govora mržnje. U slučaju da su žrtve govora mržnje, većina mladih ne zna kome da se obrati za pomoć.

Ministarstvo omladine i sporta je prepoznalo ovaj problem i ulaže značajne napore da bi se poboljšao položaj mladih usvajanjem niza dokumenata koji su od ogromnog značaja za mlade u Srbiji. Savet Evrope je prepoznao napore Srbrije, te se Srbija uzima kao primer dobre prakse u borbi protiv govora mržnje na internetu ali i u realnom svetu.

Svoju ulogu u kampanji Nacionalnog komiteta prepoznao je Evropski omladinski centar koji se pridružio Ministarstvu omladine i sporta u borbi protiv govora mržnje kroz projekat „EJKA protiv hejta“. Projekat teži da predstavi neophodnost podizanja svesti o prisutnosti govora mržnje i potrebu borbe protiv ove pojave putem promocije posebne edicije NO HATE Evropske omladinske kartice, koja služi kao ulazna vrata za mlade u svet Nacionalne kampanje jer omogućava lako i brzo informisanje njenih korisnika o aktivnostima kampanje. Specijalna edicija kartica će tokom događaja organizovanih na projektu biti dostupna mladima pod posebnim uslovima, odnosno, svaka nova članarina za NO HATE karticu će donositi 300 dinara za Nacionalnu kampanju.

Koji je cilj projekta?

Evropska omladinska kartica predstavlja osnovu za nadgradnju svih nacionalnih i međunarodnih kampanja jer dopire do 70.000 neorganizovanih mladih ljudi u Srbiji. To je značajno sredstvo za podizanje svesti mladih o evropskim mogućnostima, posebno imajući u vidu da su mladi ljudi oni koji najčešće pribegavaju govoru mržnje u virtuelnom svetu. Zato se u saradnji sa školama, učeničkim domovima i kancelarijama za mlade organizuju tribine širom Srbije, gde će mladi ljudi imati priliku da iskažu svoje mišljenje i iskustva i predloge koji se mogu iskoristiti u kampanji. Tom prilikom će se promovisati i konkurs namenjem mladim na temu „EJKA protiv hejta“.

Specijalna pažnja biće posvećena prezentaciji NO HATE Evropske omladinske kartice u sportskim savezima u Srbiji. To je prilika da se od sportista dobiju informacije o prisutnosti govora mržnje među sportistima, gde je ta pojava sve češća i ekstremnija. S obzirom da je ova populacija nova u smislu korišćenja Evropske omladinske kartice, biće predstavljene pogodnosti koje kartica nudi kao i paket osiguranja za sportiste.

EVROPSKI OMLADINSKI CENTAR

Projekat “Evropska omladinska kartica – put do evropskih mogućnosti“ realizuje Evropski omladinski centar, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Evropski omladinski centar je udruženje građana koje zastupa Evropsku omladinsku karticu – EYCA karticu.

Glavna misija Evropskog omladinskog centra je poboljšanje položaja mladih ljudi u Srbiji u svim oblastima života, podsticanje mobilnosti u okviru Evrope i širom sveta, kao i umrežavanje na lokalnom,nacionalnom i međunarodnom nivou.

EVROPSKA OMLADINSKA KARTICA – EYCA

Evropska omladinska kartica – EYCA kartica ima za cilj podsticanje mobilnosti mladih, preko brojnih usluga, popusta i pogodnosti u Srbiji i inostranstvu, da studenti istraže svet u kojem žive i budu informisani o dešavanjima u njemu i da aktivno i punopravno učestvuju u njegovoj izgradnji.

KONTAKT INFORMACIJE

Starine Novaka br. 1,
11000 Beograd, Srbija

Ponedeljak – Petak:
08 – 16h

011 3349 877

office@eoc.rs
eoc.rs