Evropska omladinska platna kartica

Od septembra je krenuo novi ciklus promotivnih aktivnosti u kojim je predstavljena Evropska omladinska platna kartica u saradnji sa bankama..

O projektu

Projekat Evropska omladinska platna kartica je realizovao EURO26 u saradnji sa kancelarijama za mlade, u tri etape. Prva etapa je bila u periodu od 01.01.2011. do 31.03.2011. i bila je predviđena za upoznavanje sa Evropskom omladinskom platnom karticom. Projekat su podržali Ministarstvo omladine i sporta i Narodna banka Srbije.

Cilj projekta bio je da se napravi kartica koja će imati dvostruku funkciju. Pored primarne funkcije kartice, ostvarivanje pogodnosti u svim sferama života, uvodi se i druga funkcija a to je platna funkcija. U saradnji sa NBS, čije je učešće i podrška bila veoma značajna, predstavljena je omladinska platna kartica, kao sredstvo za efikasnije raspolaganje novcem.

U projektu su učestvovali studentski centri Beograd, Novi Sad i Kragujevac i Niš pa su u domovima i po fakultetima održavane promocije i predstavljena je Evropska omladinska platna kartica preko 40.000 studenata. Studenti su pokazali veliku zainteresovanost za kombinaciju platne i benefit kartice, poznatije kao „2 u 1“ jer je praktična i veoma korisna. Iskorišćena je dobra saradnja EURO26 i koordinatora KZM, pa je u 15 gradova u Srbiji organizovana prezentacija kartice. Mailing lista i Facebook su kanali komunikacije preko kojih je omladina obaveštavana o svim projektnim aktivnostima.
Promocije po Srbiji su naišle na veliku zainteresovanost. Na taj način je podignuta svest o značaju odgovornog raspolaganja novcem i benefitima koje omogućava kartica.

Od septembra je krenuo novi ciklus promotivnih aktivnosti u kojim je predstavljena Evropska omladinska platna kartica u saradnji sa bankama, gde su za korisnike kartica uvedene specijalne pogodnosti. Tako su mladi edukovani o finansijskim uštedama kroz prednosti koje im pruža kartica. Sklopljen je ugovor sa Piraeus bankom o izdavanju prve Evropske omladinske platne kartice.

Takođe, odrađen je i trening za koordinatore KZM koji za cilj imao prenošenje iskustava o načinima animiranja mladih i potencijalnih popustodavaca kako bi se kartica učinila još atraktivnijom na lokalnom nivou. Mladi su bili uključeni u otvorenu diskusiju gde su bili u mogućnosti da daju svoje predloge za poboljšanje i unapređenje pogodnosti koje im kartica može ponuditi. Tokom kampanje je podeljeno preko 2.000 besplatnih vaučera za karticu. Uspostavljena je saradnja sa 15 novih KZM, što je predstavljalo značajan oslonac u daljem radu. Sprovedena je ozbiljna medijska kampanja i tako se doprelo do 50.000 potencijalnih korisnika. Mediji su značajno propratili projektne aktivnosti – Tanjug, Glas Srbije, Glas javnosti, Kurir, 24 sata, RTS, lokalni mediji u Knjaževcu, Užicu, Ivanjici, Leskovcu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Požegi, Novom Pazaru, Pirotu, Boru, Kikindi, Kruševcu, Smederevo, Loznici i drugi.

Realizacija

Treća etapa projekta „Evropska omladinska platna kartica“ je realizovana u periodu od 01. maja do 30. septembra 2012. godine. U ovom periodu je uspostavljena saradnja sa Hypo Alpe Adria bankom i samim tim se povećao broj poslovnica gde se može izvaditi EOPK. I u ovoj etapi, akcenat je bio na edukaciji mladih kroz radionice o značaju platnih kartica, uspostavljanju navika kod mladih koje uključuju zdrav odnos prema novcu, o beneficijama i pogodnostima i mogućnostima koja kartica pruža. Kampanja je rađena i putem online kanala komunikacije, Facebook stranice koja okuplja skoro 15.000 mladih, mailing liste koja broji 40.000 adresa, sms liste koja sadrži 35.000 brojeva telefona. Povodom 25 godina postojanja EOK podeljeno je 100 besplatnih kartica online , dok je ukupan broj podeljenih vaučera tokom kampanje 9.000.

Celu kampanju je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, čiji je predstavnik učestvovao u radionicama. 28-29. septembra je održan međunarodni promotivni skup, kao završni događaj na kome su učestvovali predstavnici Evropske asocijacije omladinskih kartica, kancelarija za mlade, volonteri. Skup je okupio 35 učesnika kojima su prezentovani rezultati projekta kao i dalji planovi. Ovaj događaj, kao i ceo projekat bio je medijski ispraćen velikim brojem elektronskih i štampanih medija.