Iskustvo

Za protekle 4 godine, sproveli smo preko 40 fokus grupa u Srbiji, sa omladinom izmedu 14 i 30 godina.

Naš početak

Počeli smo kao deo EURO

2003/4 – Bela knjiga omladine
2004/5 – Preferencije u informisanju omladine i percepcija medija
2005/6 – Omladinska participacija vs. slobodno vreme
2006/7 – Diverzitet društva na lokalnom nivou
2007/8 – Interkulturni dijalog

Aktivni učesnici kvalitativnih istraživanja su regrutovani, pored redovnih kanala, i iz drugih omladinskih organizacija i institucija kao što su škole, omladinski klubovi, studentski forumi itd., što takođe pokazuje interes za teme istraživanja. Njihovo učešće u kvalitativnom istraživanju je takvo da se oni uzimaju ozbiljno bez obzira kakav lični stav iskazuju – nema pravih i pogrešnih odgovora u fokus grupnoj diskusiji, samo primećivanje i izveštavanje.
Metod fokus grupa omogućava da se sa odabranim grupama (prema kriterijumima starosti, pola, obrazovanja…) razgovara o zadatoj temi da bi se dobili određeni odgovori.

Za protekle 4 godine, sproveli smo preko 40 fokus grupa u Srbiji, sa omladinom izmedu 14 i 30 godina. Pored fokus grupa, izveli smo i na desetine vođenih intervjua, kao i nekoliko kreativnih radionica sa decom uzrasta do 13 godina.

Saradnja

Drugi projekat sproveden u saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije bio je „Smernice za formiranje etičkog kodeksa pedagoga“. Sprovedena su tri vođena intervjua sa školskim pedagozima, pet vođenih intervjua sa nastavnicima i razrednim nastavnicima i četiri radionice sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Projekat je realizovan zahvaljujući saradnji Treće beogradske gimnazije, Srednje tehničke PTT škole i OŠ „Ćirilo i Metodije“ u Beogradu.