ISTRAŽIVAČKI PROFIL

Razvoj evropskog omladinskog panela za uporedna kvalitativna omladinska istraživanja u Evropi.

Radionice

Kroz EOC razvijen je istraživački tim, sposoban da nezavisno organizuje i sprovodi istraživanja u najvećim univerzitetskim centrima u Srbiji. Sada pod nazivom ISTRAŽIVAČKI CENTAR, specijalizovani smo za izvođenje fokus grupa, kvalitativnih intervjua i kreativnih radionica. Takođe, nudimo i profesionalna savetovanja, kada su u pitanju opšte teme koje se tiču mladih, kao i savremeni omladinski kulturni fenomeni. Sve faze procesa su transparentne i sprovode se u dobrom duhu evropskih istraživanja u skladu sa kojim smo i obučeni.

Studenti nisu ograničeni roditeljskim odlukama poput srednjoškolaca, ali velika većina svoje finansije i dalje dobija od roditelja, te su na taj način posredno ograničeni u izboru destinacije za putovanje. 

Cena je jedan od glavnih faktora koji opredeljuju za određenu destinaciju. Osoblje ISTRAŽIVAČKOG CENTRA u Srbiji obuhvata: menadžer istraživačkog projekta – senior istraživač sa više od 5 godina iskustva u ovom polju, junior istraživača, asistenta istraživanja

Naša mreža saradnika obuhvata sledeće gradove:
– Beograd
– Novi Sad
– Niš
– Postoji i mogućnost uključivanja Kragujevca u istraživačku mrežu u skorijoj budućnosti.

Metod fokus grupa uključuje ljude okupljene u niz različitih grupa, koji poseduju određene zajednicke karakteristike. Fokus grupna diskusija obezbeđuje vredne podatke kvalitativne prirode, ali mora biti vođena od strane kvalifikovanog moderatora.

Najveća razlika u odnosu na kvantitativna istraživanja je ta da korišćenjem kvalitativnog metoda razlog „zašto” mladi ljudi imaju određeno mišljenje o zadatoj temi postaje vidljiv.