Nacionalna strategija za EYCA u Srbiji

Projekat Nacionalna strategija za evropsku omladinsku karticu u Srbiji realizovao je EURO26 uz podršku delegacije EU u Srbiji.

O projektu

Projekat je trajao od juna 2010. do aprila 2011. godine. Opšti ciljevi projekta bili su razmena iskustva u domenu Evropske omladinske kartice za mlade između organizacija civilnog društva u zemljama članica EU i Srbije, kao i formulisanje i implementacija predloga, po ugledu na pojedine zemlje Evrope, za Nacionalnu strategiju za mlade republike Srbije.

Pored ovih opštih ciljeva, projektom je bilo predviđeno i jačanje kapaciteta EURO26 u formulisanju i analizi omladinske politike kroz razvijanje Nacionalne strategije za mlade, jačanje međusobne saradnje između organizacija civilnog društva sa zemljama EU I samim tim promovisanje pravih vrednosti i mogućnosti koje kartica pruža mladima.

U prvom kvatralu projekta, organizovana je konferencija u Edinburgu pod nazivom „Uticaj mladih ljudi na politiku – ključna uloga za Evropsku omladinsku karticu“ koja je bila jako značajna baš za razmenu iskustava sa evropskim zemljama i organizacijama za mlade.
Kao rezultat velikog truda i dobro uspostavljene saradnje sa Srpskim zvaničnicima, uz završen dokument o nacionalnoj strategiji o evropskoj kartici, potpisan je sporazum o saradnji između EURO26 i Ministarstva omladine i sporta.

EURO26 je jačanjem svojih kapaciteta uspeo da skrene pažnju javnosti sa razvojem strategije o evropskoj kartici i donese neke političke novine u odnosu vlasti prema omladini i povećanju njihove mobilnosti

Za taj poduhvat je iskorišćeno članstvo u Krovnoj ogranizaciji mladih Srbije, jedne od najvećih organizacija mladih. Akcijom su bile obuhvaćene 16 kancelarija za mlade i više od 15.000 ljudi kroz terenske aktivnosti i online kampanju pod nazivom „Evropska omladinska kartica kroz Srbiju“. Kancelarije koje su učestvovale su Zemun, Palilula, Zrenjanin, Sombor, Užice, Ivanjica, Leskovac, Vranje, Sremski Karlovci, Požega, Knjaževac, Zaječar, Niš, Kruševac, Kragujevac. Tokom sprovođenja aktivnosti bili su uključeni svi studenski centri. Cilj je bio promovisanje benefita kojke pruža kartica, osećaj pripadnosti Evropi, kao i promovisanje mobilnosti, informisanja i učešća mladih kako u zemlji, tako i u Evropi.

Projekat je završen uspešno. Sve planirane aktivnosti su ispunjene i uspostavljena je dobra osnova za dalje razvijanje i učestvovanje EURO26 u kreiranju omladinske politike u Srbiji.