Online kampanja za EYCA karticu

Čovek ne može da koristi svoja prava ukoliko nije na adekvatan način informisan.

O projektu

Poznato je da nema aktivnog učešća mladih ukoliko oni nisu informisani o mogućnostima koje su im dostupne kako na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, tako i na evropskom i svetskom nivou.

Čovek ne može da koristi svoja prava ukoliko nije na adekvatan način informisan. Koliko i na koj način se danas mladi informišu su neka od pitanja koja je EURO26 pokušao da istraži i unapredi kroz projekat pod nazivom „Online kampanja za Evropsku omladinsku karticu“.

Osnovni cilj projekta bio je da promoviše vrednosti pripadnosti Evropi. Da pokuša da stvori osećaj kod mladih da je on/ona evropski građanin kroz stvaranje navike koristeći Evropsku karticu za mlade. Istraživanja su pokazala da je u današnje vreme najefikasniji vid komunikacije sa mladima putem interneta. Instalirani su internet komunikacioni kanali preko kojih omladinci mogu veoma lako i brzo da pronađu potrebne informacije o mobilnosti, projektima i aktivnostima koje pruža Evropska omladinska kartica. Dizajnirana je mailing lista koja sadrži više od 30.000 e-mail adresa prikupljenih među mladim ljudima koji su učestvostima u aktivnostima i događajima. Pokrenut je „tizer“ sajt koji obezbeđuje kratrak pregled informacija i upućuje na sajt gpa.rs koji pruža detaljnije informacije o programima.

S obzirom da smo u dobu Facebook-a, korišćen je i taj vid komunikacije, pa je napravljena online igrica koja je imala za cilj da privuče pažnju korisnika Fejsbuka da posete gpa sajt i dođu do informacija. Prema statistici fejsbuka aplikaciji je pristupilo oko 7.000 ljudi. Izgrađena je i sms lista sa preko 40.000 brojeva telefona, kao jedan od najširih načina komunikacije. Više od 9.000 mladih se odazvalo na poruke koje su poslate tokom kampanje. Kao reklamni i informativni material koristili su se i posteri, kuponi i knjižice objavljene u 7.500 primeraka.

Kampanja je organizovana u studenskim centrima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao I u 12 kancelarija za mlade širom Srbije tokom oktobra I novembra 2011 godine.