Promocija turističkih i kulturnih tačaka

Cilj je bio da mladi ljudi na najbolji način predstave sebe i svoju zemlju, da svoje drugare zaiteresuju da turistički posete Srbiju da uživo osete njene čari i uživaju u benefitima koje im pruža EURO26 kartica.

O projektu

Želja za motivacijom mladih ljudi iz Srbije da se zbliže i sprijatelje sa svojim vršnjacima iz zemlje i Evrope je bila podstrek da EURO26 u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Beograda realizuje projekat pod nazivom ‘Promocija turističkih I kulturnih tačaka Srbije među mladima Srbije i Evrope.’

Cilj je bio da mladi ljudi na najbolji način predstave sebe i svoju zemlju, da svoje drugare zaiteresuju da turistički posete Srbiju da uživo osete njene čari i uživaju u benefitima koje im pruža EURO26 kartica.

Vođeni tom idejom, napravljena je platforma koja sadrži turističke i kulturne sadržaje koja naša zemlja može da ponudi kako mladima iz Evrope, tako i svojoj omladini. Ovaj projekat je imao za cilj i da omogući posebne pogodnosti za mlade, što je i focus EYCA-e. Time se pospešila celokupna ponuda.

Portal

Napravljen je portal www.euro26.org/trafo na kome je istaknuta mapa Srbije sa sadržajima. Korisnici EURO26 su bili preko mail-a obavešteni o portalu i aktivnostima vezane za projekat, kao i preko facebook-a, kao najdelotvornijeg vida informisanja mladih. Održavane su promocije prilikom upisa u nove školske godine na kojima su se delile brošure koje upućuju na portal sa svim informacijama.

Projekat je trajao tokom 2009. godine i bio je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.